Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
18
Số căn:
549
Quy mô:
12,657.3 m2
Mật độ xây dựng:
30%
Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:2 Số tầng:18
Quy mô:12,657.3 m2 Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:549 Ngày hoàn thành:
Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:2
Số tầng:18
Quy mô:12,657.3 m2
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:549
Ngày hoàn thành:
3